Rosteme s knihou

Čtením k demokratickému myšlení

Chytré čtení - lekce pro práci se studenty ke stažení

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2016 se konaly dva jednodenní semináře pro zvídavé pedagogy v rámci projektu Čtením k demokratickému myšlení.

Seminář k využití literárního a publicistického textu pro „chytré čtení“ nabídl východiska pedagogům, kteří své studenty ve výuce seznamují s klasickými texty, naráží s nimi na obtíže při snaze číst s porozuměním a kriticky a kterým chybí aktivity, které by čtení provázaly s další výukou.

Materiály z obou částí semináře si nyní můžete stáhnout a využít je ve svých hodinách se studenty. K dispozici jsou metodické listy a návody. Čtěte dále...


Cílem a snahou projektu Čtením k demokratickému myšlení je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem o veřejné dění rozvíjet.

PRVNÍ ČÁST - PRÁCE S BELETRISTICKÝM DÍLEM

Lekce Niny Rutové k textům, které patří do literárního kánonu. Jsou připraveny metodologické postupy pro práci s vybranými ukázkami, kde pozorný čtenář může odhalit populistické či demagogické myšlenky.

1) Čtyři texty o holocaustu: Lekce na téma Bezpodmínečná svoboda slova - ano či ne?
(metoda využitá v lekci: dvojitý zápisník, diskusní pavučina/argumentační esej)
(podkladové texty pro práci:

2) Polemika Milan Kundera - Václav Havel: Lekce na téma Demokracie a český úděl
(metoda využitá v lekci: dvojitý zápisník)

3) Georg Orwell: 1984: Lekce na téma Demokracie a jazyk
(metody využité v lekci: T-grafdvojitý zápisník, poslední slovo patří mně)

4) Platón: Obrana Sókrata: Lekce na téma Občan - občanská společnost a demokracie (Základní lekce a rozšíření o další náměty do hodin)
(metody využité v lekci: volné psaní, učíme se navzájemSókratovský dialog, hra na parlament)

5) Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol: Lekce na téma Rasismus kdysi a dnes
(metoda využitá v lekci: volné psaní)
(příklad doplňkového textu ze současnosti)

 

DRUHÁ ČÁST - PRÁCE S PUBLICISTICKÝM TEXTEM

Lekce manželů Chytilových - na aktuální publicistice si vyzkoušejte, jak rozpoznat argumentační fauly současné politické reprezentace i reklamní lobby. Seznamte se s interaktivními technikami, které lze využít ve výuce českého jazyka a literatury, občanské výchovy i jiných předmětů.

Cílem a snahou projektu Čtením k demokratickému myšlení je propojit zájem studentů středních škol o čtenářské dovednosti („chytré čtení“) se schopností porozumět veřejnému a společenskému dění. Zároveň má ambici oživit zájem studentů o klasická či moderní literární díla, na nichž lze čtenářskou dovednost a zájem o veřejné dění rozvíjet.

Klade si za cíl přivést středoškoláky k přemýšlení nad texty, se kterými se v životě běžně setkávají. V jeho průběhu jsou realizovány aktivity zaměřené na souvislosti mezi čtenářskou gramotností a schopností orientovat se v celospolečenských tématech. Projekt chce upozornit na nutnost umět text analyzovat, přemýšlet nad argumenty autora a umět odhalit populistické pasážea a na výhody "chytrého čtení".

Literatura a čtení knih mohou čtenářům nabídnout základ pro správné rozhodování a analytické hodnocení veřejných problémů. Díky četbě nejen relevantních titulů se děti učí kritickému myšlení, objasňují si historické souvislosti, prostřednictvím srovnávacího čtení se dostávají na správnou cestu k demokratickému smýšlení.

V pilotní verzi projektu (2014) bylo realizováno celkem 6 besed na třech středních školách (Střední průmyslová škola Emila Kolbena, Rakovník; Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o., Praha; Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem). Besedy a jejich metodiku připravil pan Matěj Chytil ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání. Setkání se studenty zároveň umožnilo realizovat průzkum, na základě dalšího zvolí projekt své další ambice i prostředky k naplnění stanovených cílů.

"Studenti jsou přivyklí výzvám k čtení kvantitativním smyslu ("Čtěte více"), na lekci mířící svou pozornost ke kvalitě ("Čtěte lépe") reagovali velmi příznivě."

V roce 2016 připravila pro projekt erudovaná metodička Nina Rutová několik úryvků textů, na nichž se dají jasně prezentovat formy manipulace a demagogie. V roce 2018 rozšířila tuto „literární databanku“ o dalších 5 úryvků a zároveň je doplnila návodnou metodikou pro pedagogy, jak s nimi v hodině pracovat. Všechny texty jsou k dispozici na webu kampaně.

Rostík.cz

Kalendář akcí

 Srpen 2021>
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
<Září 2021>
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
<Říjen 2021>
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<Listopad 2021>
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
<Prosinec 2021>
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
<Leden 2022 
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
<Únor 2022>
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      


facebook Sdílet na facebooku tweeter Tweetnout google Google Plus +1 Instagram Instagram

Partneři