Rosteme s knihou

Souboj čtenářů

Souboj čtenářů 2020 - změna průběhu soutěže

Souboj čtenářů 2020 - změna průběhu soutěže

Vzhledem k tomu, že se děti v šestých třídách do konce tohoto školního roku nevrátí povinně do škol, jsme nuceni upravit průběh soutěže Souboj čtenářů 2020. Bohužel bez soutěžního kolektivu, který by se sešel na jednom místě, není možné uspořádat online kolo soutěže tak, jak by mělo proběhnout. Čtěte dále...


Nechceme ale děti a školy, které se do soutěže zapojily, o soutěžní otázky připravit, když se jistě pečlivě a svědomitě na soutěž připravovaly, knížky si přečetly a na souboj mezi čtenáři se těšily. Učitelům, kteří děti na soutěž připravovali, POSKYTNEME SOUTĚŽNÍ OTÁZKY I ODPOVĚDI NA NĚ. Zašleme  je e-mailem 22. května.

Učitelé je mohou využít podle svého uvážení, protože vědí nejlépe, které dítě četlo jaký titul a na jaké otázky je tedy schopno odpovědět. Formu získání odpovědí na otázky také mohou zvolit především podle svých možností - e-mailem, videokonferencí s dětmi, jakoukoliv jinou online formou a aplikací. A sami následně mohou "ohodnotit" správnost odpovědí každého dítěte, případně čtenářské skupiny stejného titulu, pokud zadají vypracovat odpovědi společně.

Doporučujeme však zvolit způsob, který zároveň bude limitovat čas, který děti budou mít na vypracování otázek. A to z důvodu, aby své odpovědi připravovaly pouze se svým poznámkovým blokem a nelistovaly knihou. Zde je třeba apelovat na jejich poctivost.

Otázky jsme se snažili vybrat tak, aby odpovědi nebyly jednoduše vyhledatelné, ale aby skutečně prověřovaly porozumění textu, nutnost kriticky nad knihou přemýšlet a vyvozovat závěry na základě vlastního úsudku. Pokud by však děti k jejich vypracování měly příliš času, odpovědi by v knize pravděpodobně dohledaly.

Individuální přístup ke každému žáku se nám zdá za nastalé situace zásadní a v tuto chvíli nejužitečnější. Právě učitel může posoudit, jak každý žák čtení a přípravu na soutěž zvládl, jestli odpověděl na otázky ke svému titulu uspokojivě, zda uplatnil kritické myšlení a principy chytrého čtení tak, jak jsme je naznačili v tomto inspiračním článku.

Velice nás mrzí, že letošní ročník soutěže Souboj čtenářů nelze uskutečnit tak, aby soutěž využila svůj potenciál v plné šíři. Věříme, že i tak si děti čtení užily a doufáme, že pro příští rok nám školy a učitelé zachovají přízeň a s novými šesťáky se opět zapojí.

tým kampaně Rosteme s knihou

logo projektu Souboj čtenářů

Soutěž ve znalosti obsahu knih.

Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.

V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou.

Soutěž usiluje o zvyšování čtenářské gramotnosti. Je založena na aktivní motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalostech, pedagogům poskytuje podporu při motivaci žáků, jak děti přivést zábavnou formou ke knihám. Při četbě si děti vedou svůj poznámkový blok, který mohou během odpovídání na otázky používat. Důležitou aktivitou během přípravy na soutěž je také vznik a podpora čtenářských skupin. Děti mezi sebou i s učitelem diskutují o knihách, což má nejen silný socializační vliv, především ale přivádí děti k práci s textem, jeho hlubšímu poznání a analýze. Výsledkem je zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu, ve kterých české děti vykazují v mezinárodním srovnání dlouhodobé zhoršení.

Souboj čtenářů je soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih). Pilotní verze projektu v České republice proběhla v roce 2010 ve spolupráci se třemi pražskými školami. Díky pozitivním ohlasům a zájmu škol se soutěž každoročně rozrůstá o další účastníky z celé České republiky, ročníku 2016 se účastnilo již 81 třídních kolektivů.

Více podrobností o soutěži Souboj čtenářů si přečtěte zde nebo v článcích níže ilustrujících průběh celé soutěže.

Rostík.cz

Kalendář akcí

 Listopad 2020>
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
<Prosinec 2020>
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
<Leden 2021>
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<Únor 2021>
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<Březen 2021>
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
<Duben 2021 
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
<Květen 2021>
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      


facebook Sdílet na facebooku tweeter Tweetnout google Google Plus +1 Instagram Instagram

Partneři