Co se děje v knihovnách

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015

16. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2015

se uskuteční 2. a 3. prosince 2015 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Konferenci pořádá: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30.9.2015 na adresu: [email protected]

Program – bude zveřejněn v průběhu října 2015, registrovat se můžete již dnes na http://goo.gl/TsS53L

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.