Projekty kampaně

Kampaň realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Důvody vzniku a cíle kampaně

Občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. zahájily na veletrhu Svět knihy Brno 2005 propagační kampaň na podporu čtení knih v České republice.

Vznik projektu s názvem „Rosteme s knihou“ zaměřeného na zvyšování čtenářské gramotnosti vyplývá ze zodpovědnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů jako zástupce nakladatelského a knihkupeckého oboru, který se významně podílí na spoluvytváření české knižní kultury.

Alarmující výsledky výzkumů čtenářské vyspělosti v tuzemsku i v zahraničí, jež dokazují výrazný pokles zájmu mládeže o četbu a knihy, nás vedou k aktivnímu řešení situace s ohledem na negativní celospolečenské důsledky, které by ignorance problému literární negramotnosti mohla způsobit.

Kampaň Rosteme s knihou si klade za cíl prostřednictvím řady aktivit z oblasti literárních a čtenářských soutěží, anket, knižních výstav, besed s autory, literárně-výtvarných dílen, workshopů i www stránek oslovovat zejména předškolní a školní mládež a rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti.

Webové stránky kampaně

www.rostemesknihou.cz – web pro dospělé

Rodič, učitel, knihovník a další zájemci zde najdou trochu teorie o čtenářství, inspirace, pozvánky na literární akce, knihy doporučené i jejich široký výběr či informace o tom, jak to dělají jinde, a mnoho dalších aktualit a zajímavostí. 

ROSTÍK www.rostik.cz
Tyto stránky, to je zábava, soutěže a hry, kde je hlavním účinkujícím kniha. Knihy si můžeš prohlížet, hledat inspiraci a co je zrovna v kurzu, hodnotit knížky, psát k nim komentáře a dokonce přidávat knížky, které by ti tady chyběly. Za aktivitu na tomto webu získáváš centimetry a když hezky „rosteš s knihou“, vysloužíš si odměnu.

Projekty a aktivity kampaně

Partneři, členství a spolupráce

Od počátku je kampaň jako nekomerční aktivita založena na spolupráci s dalšími profesními a mediálními organizacemi a subjekty, které působí v oblasti propagace četby nebo pracují na projektech, jež se této problematiky týkají. Jedná se o partnery z řad knihoven, nakladatelů i obecně prospěšných společností a institucí, jelikož i v zahraničí je běžné, že spolu subjekty státního či neziskového a ziskového sektoru úzce kooperují a využívají svých specifických možností a prostředků k zajištění co nejširší a efektivní propagace četby. V současné době kampaň eviduje 46 oficiálních partnerů, řada dalších dává přednost volnější spolupráci.

Pro dílčí projekty a pořady kampaně hledá společnost Svět knihy partnery i v zahraničí, stala se partnerským projektem v rámci významné mezinárodní skupiny EU Read, jejímiž členy jsou organizátoři kampaní jako např. Buchklub der Jugend (Rakousko), Booktrust (UK), LeseForum (jižní Tyroly, Itálie), Swiss Institute for Children’s and Youth Media (SIKJM) (Švýcarsko), National Reading Plan (Portugalsko), Stichting Lezen (Holandsko), Stiftung Lesen (Německo) a další. Organizace se pravidelně scházejí a vyměňují si praktické zkušenosti v oblasti propagace četby a literatury u dětí a mládeže. Členství poskytuje kampani Rosteme s knihou neocenitelnou možnost čerpat zkušenosti zahraničních partnerů a inspirovat se, jak se propaguje čtenářství v zahraničí.