Partneři projektu

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem vede úspěšnou osvětovou a mediální kampaň. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění a učí morálním hodnotám. Posláním kampaně je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

více informací »

Celé česko - malé logo rodinky na kole

Celé Česko čte dětem,o.p.s.

www.celeceskoctedetem.cz

Doručovací adresa:

Smetanova 1912/5

737 01 Český Těšín

E [email protected]