Čtenářství ve světě

Cena Astrid Lindgrenové 2016

Vítězkou Ceny Astrid Lindgrenové pro rok 2016 se stala Meg Rosoffová

Spisovatelka Meg Rosoffová se narodila v roce 1956 v Bostonu ve Spojených státech. Dlouhá léta žila a pracovala v Londýně. Z vyjádření poroty citujeme:

Romány pro mládež autorky Meg Rosoffové oslovují stejnou měrou cit i rozum. Její brilantní prozaické texty pojednávají o hledání smyslu a identity v kulisách svérázného, bizarního světa. Jedinečné příběhy jejích hrdinů jsou plné odvahy a humoru a žádný čtenář se při jejich četbě neubrání pohnutí.

Meg Rosoffová poprvé promluvila do literárního dění v roce 2004 svým románovým debutem pro mládež How I Live Now, který se setkal s okamžitým úspěchem. Od té doby Rosoffová napsala dalších šest románů pro mladé čtenáře, několik obrázkových knih a jeden román pro dospělé. Pestrá paleta jejího díla tak oslovuje čtenáře všech věkových kategorií.

Rosoffová píše o mladých lidech na hranici mezi dětstvím a dospělostí, kteří na cestě k sobě samým čelí těžkým zkouškám a někdy jsou dotlačeni až na samou hranici snesitelného (a za ni). Autorčini hrdinové se potýkají s hledáním a objevováním vlastní identity a sexuality a proti své vůli se ocitají v nepřehledných životních situacích. Podobně jako Astrid Lindgrenová se i Rosoffová dokáže do mladých lidí bezezbytku vcítit a zachovává jim neochvějnou věrnost. Světu dospělých je v jejích knihách přisouzena vedlejší role. Ve svých popisech (krajiny, oblečení, ale třeba i potravin ve spíži) používá autorka konkrétní a živý jazyk. Její stylisticky vytříbená díla kombinují temnotu s humorem.

V knize What I Was (2007) se v popředí autorčina zájmu ocitají otázky těla, identity a pohlaví, zmatky prvních lásek a také mladistvá touha a sexualita. Vypravěč se vydává hledat sebe sama a volí jinou cestu, než jakou pro něj naplánoval dospělý svět.

V některých příbězích, například v knize Just in Case (2006) /česky S osudem v zádech, 2010/, se skutečnost a fantazie propojují tak těsně, že nemůžeme s jistotou říci, co se „skutečně“ stalo. V knize There Is No Dog (2011) naberou události bláznivý spád poté, co je pubertální teenager vybrán na pozici Stvořitele světa.

Meg Rosoffová je laureátkou mnoha literárních cen, včetně Children’s Fiction Prize deníku Guardian, Carnegie Medal a Deutsche Jugendliteraturpreis. Její knihy byly přeloženy do více než 20 jazyků a v roce 2014 se stala členkou Royal Society of Literature.

Cena Astrid Lindgrenové bude slavnostně předána 30. května 2016 v Koncertním sále ve Stockholmu.

Cena Astrid Lindgrenové (Astrid Lindgren Memorial Award – ALMA) je největším světovým oceněním za literaturu pro děti a mládež. Výroční cena v hodnotě 5 milionů švédských korun je udělována jednomu nebo více laureátům. Nominováni mohou být spisovatelé, ilustrátoři, ústní vypravěči a propagátoři čtenářství. Smyslem ocenění je podněcovat zájem o literaturu pro děti a mládež. V samotných základech této práce stojí úmluva OSN o právech dítěte. Odborná porota vybírá vítěze z kandidátů nominovaných institucemi a organizacemi z celého světa. ALMA – Cena Astrid Lindgrenové byla založena švédskou vládou v roce 2002 a je v současnosti spravována Švédskou kulturní radou.