Co se děje v knihovnách

Cena MARK 2014

Ocenění pro Mladé Atraktivní Rozumné Moudré Aktivní Rozkvétající Knihovnice a Knihovníky

Dne 16. října 2014 byla v Národní knihovně ČR v Praze, v rámci vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku popáté udělena cena MARK.

Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Cenu MARK 2014 získala Mgr. Dagmar Chytková

z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy Univerzity v Brně, lektorka a tutorka informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně za koncepční zpracování projektu informačního vzdělávání pro školy v okrese Vsetín (ČR) a Martin (SR) jeho uvedení do praxe.

Dagmar Chytková poskytla během půlročního procesu pracovníkům knihoven zmíněných okresů důkladnou teoretickou průpravu a následně i praktickou a metodickou pomoc při aplikaci vědomostí do praxe. Pod jejím vedením byly vytvořeny modelové lekce pro 1. až 9. ročník ZŠ a pro I. -IV. ročník SŠ. K jednotlivým lekcím jsou vydány metodické listy jak tiskem, tak zveřejněny na internetu a jsou přeloženy i do slovenštiny. Díky práci Dagmar Chytkové byla významným způsobem zvýšena úroveň informační výchovy v České i Slovenské republice.