Čtenářství v Česku

České děti a e-knihy

Elektronické vydání prvního čísla Bulletinu SKIP přináší zajímavý článek o vztahu českých dětí k e-knihám.

Článek vyvrací informaci, že by téměř polovina dětí při čtení preferovala elektronické knihy. Opírá se o výsledky celostátního průzkumu četby dětí, který organizovala Národní knihovna ČR a při kterém bylo dotazováno 2 032 dětí.

„Pokud by taková informace byla pravdivá, měla by charakter poplašné zprávy, protože by znamenala zásadní změnu dětského chování a ve svých důsledcích by byla jasným signálem brzkého zhroucení části knižního trhu, který se zabývá vydáváním a šířením dětských knih, a měla by samozřejmě zásadní dopad na činnost veřejných knihoven.“ Uvádí autor článku Vít Richter.

V roce 2013 organizovala Národní knihovna ČR celostátní průzkum četby dětí ve věku 9 až 14 let, na který v roce 2014 navázal průzkum kategorie dětí 6 až 8 let. Průzkum prováděla profesionální agentura přímým dotazováním dětí v rodinách a u nejmladších dětí vždy za přítomnosti rodičů. Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 2032 dětí. Výsledky tohoto průzkumu nám dávají podstatně odlišný obraz vztahu dětí k e-knihám a e-čtení. Jak to tedy opravdu je?

Četl jsi nějakou e-knihu?

Celý článek najdete na webových stránkách Bulletinu SKIP