Čtenářství v Česku

Čeští spisovatelé založili Asociaci

informuje o tom portál czechlit.cz.

Čeští prozaici a básníci reagovali na to, že stávající profesní organizace, tj. Obec spisovatelů, dlouhodobě selhává v hájení oborových zájmů, je dysfunkční a svými výstupy pod vedením Tomáše Magnuska celý obor diskredituje. Nově založená Asociace spisovatelů chce reprezentovat široký proud české prózy a poezie, být důstojným partnerem v jednání se státními institucemi a zahraničními partnery a hájit zájmy spisovatelů jako celku.

Ustavující schůze zvolila výbor ve složení Adam Borzič, Pavel Göbl, Emil Hakl, Petra Hůlová a Jan Němec. Výbor pak za svého předsedu pro následující dva roky zvolil Jana Němce. Mezi zakládající členy asociace dále patří např. Ondřej Buddeus, Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Markéta Hejkalová, Vít Janota, Václav Kahuda, Martin Reiner, Michal Šanda, Marek Šindelka, Jana Šrámková, Kateřina Tučková, Martin Vopěnka, David Zábranský či Tomáš Zmeškal. Kompletní seznam členů bude zveřejněn na stránkách Asociace, jakmile vzniknou.

Asociace bude usilovat např. o vznik Státního fondu literatury coby obdoby Státního fondu kinematografie. Pokud by z ceny bez DPH každé prodané knihy v roce 2013 připadlo 1% do tohoto fondu, vybralo by se zhruba 50 milionů korun (pro stát by to znamenalo „vrátit“ do oboru desetinu toho, co na DPH z knih v současnosti vybere). Další prioritou je založení a provozování Literárního domu, který v České republice citelně chybí. Měl by poskytovat možnost stipendijních pobytů autorům i překladatelům a postupně se stát přirozeným centrem českého literárního dění. Existence literárního domu tohoto typu je v okolních zemích zcela běžná, jeho neexistence u nás nese svůj díl viny např. i na nízkém počtu přeložených děl z češtiny do jiných jazyků. Asociace rovněž hodlá poskytovat právní a informační servis autorům, např. v případě uzavírání autorských smluv s nakladateli, a obecně zvyšovat povědomí o tom, že literatura je profesionální činnost, která má svůj právní a ekonomický rámec. Kromě toho se Asociace spisovatelů stane partnerem dalším institucím, jako jsou Institut umění, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, sdružení Magnesia Litera, Svět knihy, Česká centra, Evropská rada spisovatelů ad. S některými ze jmenovaných institucí jsme již vstoupili v jednání.

Jak shora uvedené cíle dokládají, Asociace nemá primárně sloužit svým členům, ale literatuře jako celku. Jde rovněž o snahu vrátit spisovatele do veřejného prostoru.

Vznik Asociace spisovatelů je iniciativa autorů, kteří odmítají, aby se o literatuře i nadále rozhodovalo bez těch, kteří ji tvoří. Petra Hůlová ve své řeči na ustavující schůzi uvedla, že „Asociace spisovatelů se nepřichází a priori o něco prát, ale zaplnit prostor, kde to zeje prázdnotou.“ Je to prostor nikoli individuální poetiky či stylu, které si každý pěstuje sám za sebe, ale prostor společně formulovaných zájmů.

 

Jan Němec, předseda Asociace spisovatelů