Co se děje v knihovnách

Chceme dětem číst – seminář

14. - 15. 10. 2015 CHCEME DĚTEM ČÍST 7 ANEB SOUČASNÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

SKIP – Region Velká Morava a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vás srdečně zvou na seminář pořádaný Centrem dětského čtenářství při KJM v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Skanska.