Čtenář na jevišti

Čtenář na jevišti

logo kampaně Rosteme s knihou

Po loňském úspěšném prvním ročníku vyhlašuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou 2. ročník projektu Čtenář na jevišti, který je určený dětem a mládeži v literárně-dramatických oborech, zájmových sdruženích a dalších kroužcích, které si chtějí vyzkoušet práci s knihou, zpracováváním literárního textu a přípravou scénického čtení.

O projektu:

Hlavním cílem projektu je motivovat děti a mladé lidi k četbě knih a přiblížit jim řadu možností práce s textem, zároveň se projekt snaží nabídnout pedagogům a knihovníkům podporu a podklad pro práci s dětmi.

Ústřední aktivitou projektu je čtení nahlas v podobě scénického čtení, které přivádí děti k práci s textem, jeho hlubšímu poznání a analýze, vlastní interpretaci a jeho dalšímu využití, například k přepracování na scénář a dramatizaci. Výsledkem je zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu.

Zadání projektu:

Soubory budou mít za úkol zpracovat do podoby scénického čtení libovolnou pasáž některého z titulů doporučených organizátorem nebo si vybrat vlastní knihu či povídku. Nemusí se ani jednat o celou knížku, stačí její pasáž či ukázka.

Výběr nejzdařilejších inscenací:

Bude vybráno pět nejinspirativnějších a nejzajímavějších inscenací k předvánočnímu setkání, kde soubory předvedou již finálně nastudovaná představení. Toto setkání proběhne ve středu 17. 12. 2014 v Divadle Kampa, kde budou mít děti zároveň možnost zhlédnout divadelní představení profesionálních herců.

Chybět samozřejmě nebudou lákavé ceny i hodnocení a postřehy odborné poroty.

Kdo se může přihlásit:

Přihlásit se mohou divadelní a zájmové soubory a kroužky, školní třídy i další kolektivy a skupinky dětí, v libovolném počtu, jakékoliv věkové kategorie do 15 let pod vedením pedagoga, knihovníka atp.

O přihlášku a podrobné informace si pište nebo volejte na [email protected], +420 702 290 852

Tituly doporučené organizátorem si můžete stáhnout zde