Čtenářství ve světě

Čtení e-knih zlepšuje u dětí schopnost číst

Nejnovější studie britských vědců ukázala, že čtení elektronických knih má pozitivní vliv na čtení dětí, zejména u malých chlapců. U těch se totiž v posledních letech výrazněji projevil problém v přečtení a porozumění textu.

Vědci z britské organizace National Literacy Trust sledovali schopnost čtení u dvou skupin chlapců. Ti, kteří četli elektronické knihy, udělali za čtyři měsíce stejný pokrok jako druhá skupina za dobu osmi měsíců. Jejich progres byl ve výsledku dvojnásobný.

U skupiny dívek takového výsledku nedosáhli, tam byl pokrok skupiny s e-knihami jen o deset procent vyšší než ve skupině čtoucí papírové knihy.

Vedoucí výzkumu Irene Pictonová vidí v elektronickém čtení budoucnost. Je podle jejích slov cestou, jak děti přimět znovu číst.

Na otázku, zda je lepší číst knihu či e-book, vědcům jeden z dotazovaných chlapců odpověděl: „Raději čtu na tabletu. Baví mě to více, připomíná mi to psaní SMS zpráv.“

Jiný chlapec z výzkumu prohlásil, že prostřednictvím obrazovky se dokáže do děje lépe dostat. „Čtení z papíru je nuda,“ dodal.

Přínos vidí děti také v samotné formě e-knih. „Na čtečce si zvětšuji text, v knihách jsou totiž pro mě moc malá písmenka. Díky rozsvícené obrazovce na věty také mnohem lépe vidím,“ popsala během diskuse jedna z malých respondentek.