Co se děje v knihovnách

Děti v síti – seminář pro knihovníky

Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně pořádá ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků, za finanční podpory z grantového programu Knihovna 21. století seminář Děti v síti. Seminář proběhne  se koná v Knihovně Jiřího Mahena v Brně ve dnech 16. a 17.října 2014.

Přihlašovací formulář naleznete zde.

Program:

Rozsah semináře: 2 dny (16. – 17. 10. 2014)

Místo konání: 16. 10. 2014 Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Kleinův palác (nám. Svobody)

17. 10. 2014 ZŠ a MŠ Husova, Husova 17 Brno

Vložné: Každý účastník semináře uhradí při prezenci vložné ve výši 300,- Kč (na úhradu nutných výdajů a občerstvení během semináře).

 

Čtvrtek 16. 10. 2014

9:00 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 Zahájení semináře

9:45 Dobrá praxe v knihovnách

Představení aktivit zaměřených na bezpečnost na internetu v knihovnách

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Dobrá praxe v knihovnách II

Workshop zaměřený na aktivity vhodné pro programy týkající se bezpečnosti na internetu. Workshop povedou Bc. Ludmila Prokopová a Mgr. Pavlína Lišovská.

Ukončení prvního dne semináře

 

Pátek 17.10. 2014

9:45 Začátek semináře

10:00 – 11:15 Děti v síti

Přednáška o bezpečnosti dětí na internetu – pro děti a knihovníky. Přednášejícím bude Zdeno Slavík ze organizace eSlovensko.

11:15 – 11:30 přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Děti v síti II

Přednáška o bezpečnosti dětí na internetu – zaměřeno na knihovníky pracující s dětmi.

Přednášejícím bude Zdeno Slavík ze organizace eSlovensko.

13:00 Diskuze

13:30 Závěr semináře