Čtenářství v Česku

EUROPE READS: Mladé čtenáře si musíme vychovávat a hýčkat – a nemyslíme si to sami

jeden z pěti patnáctiletých neumí moc dobře číst. V Evropě postrádá literární dovednosti 73 milionů dospělých. Říkáte si, co je komu do toho a proč by to mělo společnost zajímat?

Že kromě osobní ztráty ze čtenářského požitku vlastně o nic moc nejde? Velký omyl, celospolečenské důsledky mohou být dalekosáhlé. Čtenářství je třeba pěstovat, a to už od malička. V každé evropské zemi existuje organizace, která se o to snaží. Tyto evropské organizace nyní spojily své síly a odstartovaly kampaň EUROPE READS. Za Českou republiku se projektu účastní společnost Svět knihy s kampaní Rosteme s knihou, jež motivuje děti ke čtení.

Společnost Svět knihy, s.r.o. totiž nepřipravuje pouze knižní svátky v České republice, veletrh SVĚT KNIHY PRAHA a SVĚT KNIHY PLZEŇ. Angažuje se také na poli rozvoje čtenářské gramotnosti skrze kampaň ROSTEME S KNIHOU. Ta v rámci několika celorepublikových projektů nabízí školákům trochu jiný pohled na knížky – soutěživý, tvůrčí, dramatický i zážitkový.

Dětem se musí knížky ukazovat, předčítat jim z nich a vůbec pěstovat jejich vztah k těmto věcem, které tak sympaticky šustí, voní a skrývají spoustu dobrodružství. Shodují se na tom odborníci napříč Evropou. Již od roku 2000 funguje v Evropě konsorcium EU READ, které sdružuje organizace propagující čtenářství. Společnost Svět knihy s kampaní Rosteme s knihou je jeho členem.

Na výročních konferencích, jež vytvářejí příležitost pro sdílení zkušeností, šíření dobré praxe a dávají rámec společnému úsilí, bylo letos na říjnovém setkání řečeno mnoho zajímavého. Připomněli jsme si, že čtení je základ. Čtení je esenciálním předpokladem pro plnohodnotné zapojení jedince do společnosti i pro zdravé fungování a rozvoj společnosti jako takové. Snad budete také souhlasit, že:

  • Bez čtenářských dovedností se lze jen těžko vzdělávat.
  • Bez čtenářských dovedností je těžší procházet běžnými životními situacemi (smlouvy, návody, žádosti, atp.).
  • Bez čtenářských dovedností je těžké rozběhnout vlastní podnik či získat lepší zaměstnání, což má vliv na zdraví ekonomiky v zemi.
  • Bez čtenářských dovedností není možné rozvíjet vědeckou činnost.
  • Čtenářství je základ pyramidy, na jejímž vrcholu je všestranně rozvinutá, vzdělaná a bohatá společnost.

Skoro třináct procent evropských dětí neukončí základní vzdělání. Čím dál častěji se vyskytují jazykové a logopedické problémy. Člověk se ztrácí v souvislostech v komplikovaném světě informací nabízených médii. S přibývající různorodostí kultur a jazyků v každé zemi je to právě čtenářství, které může pomoci tyto problémy řešit.

Každá z členských organizací EU Read se zasazuje o propagaci čtenářství ve své zemi. Ať už financovaná z veřejných zdrojů, státních rozpočtů či soukromými sponzory, všude panuje shoda v důležitosti čtenářství podporovat a propagovat. Například ve Švédsku se povedlo něco výjimečného. Jejich podzimní prázdniny se nyní nazývají „Čtecí prázdniny“. Když mají na jaře „Sportovní prázdniny“, proč by se podzimní volno nemohlo věnovat knihám?

Nejdůležitější bod letošního setkání představovala kampaň EUROPE READS. První společná celoevropská kampaň, která napříč státy zdůrazňuje moc čtení pro radost. Odstartovala v Německu a Skotsku a zapojí se také Česká republika Dnem dětského čtení, který oslavíme 23. dubna 2019 na Světový den knihy a autorských práv.

Pusťte si zatím původní nepřeložené propagační video a chystejte se, o kampani Europe Reads ještě uslyšíte / dočtete se.