Čtenářství v Česku

Galerijní animační programy ve výuce

4. listopadu 2014

Projekt Škola v DOXu / DOX ve škole nabízí školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce na téma demokracie, občanství, lidská práva, společenské stereotypy a média.

V rámci projektu máte možnost zúčastnit se 2 workshopů, které jsou vždy spojeny s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. DOX Vám poskytne metodické materiály k následné práci ve výuce a volný vstup pro školní skupinu na vzdělávací program.

KOMU JE PROJEKT URČEN?

– učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ

– učitelům předmětů občanská výchova/základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis

 

PROJEKT OBSAHUJE:

Pedagogický workshop I (24. 4.) – metodika animačních programů Role (v) umění; stereotypy a propaganda ve výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014.

Pedagogický workshop II (7. 11.) – metodika vzdělávacího programu, fotografie a mediální stereotypy ve výstavě This Place.

– Zdarma 1 vzdělávací program pro školní skupinu pod vedením zkušených lektorů centra DOX.

– Závěrečné hodnotící setkání.

CO SE NAUČÍTE?

– Jak využít ve výuce nabídku galerijních animačních programů.

– Jak zapojit žáky a studenty do vzdělávacích aktivit k tématům historie, občanství, demokracie, lidských práv, společenských stereotypů a médií.

– Jak rozvíjet u žáků a studentů mediální gramotnost, kritické myšlení, kreativní přístup a aktivní občanství.

– Jak využít získané metodické materiály ve výuce.

 

CO SI ODNESETE?

– Metodický materiál a pracovní listy.

– 2 volné vstupenky na výstavu.

– Pozvánky na vernisáže.

– Katalog dle vlastního výběru.

 

Více informací naleznete zde.