Partneři projektu

HOST – vydavatelství, s. r. o.

Brněnské nakladatelství Host, které v současnosti zaujímá nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu, má již letitou tradici. S jeho tituly se čtenáři setkávají už více než dvě desítky let. Jeho působnost a kořeny jsou spojeny se stejnojmenným časopisem, který v Brně v roce 1985 začal vycházet jako samizdatový sborník. Nakladatelství se svými zavedenými edičními řadami, autory, jejichž jména patří v české literatuře k těm nejprestižnějším a nejúspěšnějším, a se svým měsíčníkem Host, který se pravidelně věnuje reflexi a kultivaci české literární scény, tvoří v českém prostředí výjimečný fenomén.

 

Host vydává především kvalitní českou (i překladovou) prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Jeho publikace se věnují zejména historii, sociologii, jazykovědě osobnostem filmu i dalším oborům. V posledních letech se velmi výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských krimi románů a thrillerů. Relativně nedávno však v Hostu našla přístřeší například i velmi prestižní edice Česká knižnice, která zájemcům nabízí kvalitní ediční zpracování děl českých klasiků.

 

Bestsellery se staly krimi romány švédského novináře Stiega Larssona či Larse Keplera, ale i knihy českých autorů — prozaiků Jana Balabána, Petry Soukupové či Kateřiny Tučkové. Fenoménem jsou také populární básně undergroundové legendy J. H. Krchovského. Host se však může pochlubit nejen čelnými místy na žebříčcích prodejnosti, ale opravdu kvalitním nakladatelským programem. Pečuje o knihy celé řady dobrých autorů — Slováků Pavola Rankova a Daniely Kapitáňové, nejúspěšnější polské prozaičky Olgy Tokarczukové, francouzské spisovatelky Muriel Barberyové, klasika holandské prózy Willema Frederika Hermanse a samozřejmě i dalších českých spisovatelů: Antonína Bajaji, Pavla Brycze, Radky Denemarkové, Oty Filipa, Jiřího Hájíčka a také celé řady českých básníků, například Petra Hrušky či Víta Slívy. Host poskytuje příležitost i debutantům — básníkům, prozaikům i mladým literárním vědcům.

 

Za zmínku jistě stojí, že od roku 2007 je dvorním grafikem nakladatelství Martin Pecina, jeden z nejvýraznějších mladých typografů, který vydávaným knihám poskytuje nezaměnitelný výraz. Od roku 2009 Host vydává ročenku Nejlepší české básně a je organizátorem podzimního festivalu Brněnské kulturní HOSTování.

 

Nakladatelství Host aktuálně rozšiřuje svou působnost na poli literatury pro děti a mládež. První knihou je nově vydaná publikace uznávaného básníka a autora slabikáře Radka Malého a výtvarníka Františka Petráka „Kamarádi z abecedy“, která formou krátkých básniček a krásných ilustrací učí nejmenší čtenáře písmenka z abecedy. Autoři zároveň nechávají prostor pro vlastní tvořivost dětí, jimž je dokonce dovoleno do knížky kreslit.

 

 

více informací »

www.hostbrno.cz

Host

HOST

– vydavatelství, s. r. o.

Radlas 5

602 00 Brno

 

Telefon a fax:

545 212 747

Mobil: 733 715 765

Email: [email protected]