Co se děje v knihovnách

Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání

Mezinárodní konferenci pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského dne 17. 10. 2016 ve Společenském sále muzea, Valdštejnská 20, Praha 1.