Co se děje v knihovnách

Impulsy – elektronický časopis

Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství.

Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně se rozhodlo pokrýt chybějící místo na poli periodik zaměřujících se na literaturu pro děti a mládež a její aktuální trendy a novinky.

1x za 2 měsíce bude elektronicky vycházet časopis Impulsy přístupný na adrese www.kjm.cz/impulsy.

Věnovat se bude námětům, trendům, novinkám, inspiracím, které mohou knihovny posunout dál, ať už v oblasti literatury či knihovnických projektů.