Partneři projektu

Kamarádi

časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu
vydavatelem časopisu je občanské sdružení Zaedno

Kamarádi je časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu.

Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.

Hlavním tématem letošních Kamarádů je mnohojazyčnost. Proto vyhlašujeme celostátní dětskou kreativní soutěž s pěknými cenami „Vícejazyčnost je bohatství“ na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce. Soutěž je založena na čtení či předčítání literárních děl pro děti a následném vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní knížky na námět literárního díla. Hlavní cena soutěže je školní výlet pro celou třídu. Uděluje se i cena pro školu za kolekci prací. Nejlepší dětské práce budou publikovány ve zvláštní příloze časopisu Kamarádi.

Více informací o soutěži naleznete na webu Rosteme s knihou zde nebo přímo na webových stránkách sdružení Zaedno

 

 

více informací »

www.zaedno.org/kamaradi

Kamarádi - logo časopisu

Občanské sdružení Zaedno

Redakce časopisu Kamarádi

Sevdalina Kovářová Kostadinova

M +420 603 103 928

E [email protected]