Co se děje v knihovnách

Kde končí svět? 2015-2016 – Jak je to s králem?

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP KDE KONČÍ SVĚT? vstoupil do jubilejního desátého ročníku letos s tématem JAK JE TO S KRÁLEM.

Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou vyhlásit literární či výtvarnou soutěž, ohlédnout se do historie za Karlem IV., za českými či světovými vládci. Mohou se vypravit za současnými panovníky, zamyslet se nad prezidentem, králem, císařem, carem, velkovévodou, knížetem, šáhem…

Ať žije král! Bavte se královsky!

JAK JE TO S KRÁLEM

Vyhlašovatel:
SKIP ČR – Klub dětských knihoven

Cíl projektu:
– zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven
– rozvoj a podpora dětského čtenářství
– propagace čtenářství na veřejnosti
– propagace činnosti knihoven

Podmínky účasti:
Účastnit se může každá knihovna, která včas zašle přihlášku příslušnému regionálnímu klubku.
Všechny přihlášené akce musí probíhat pod logem „KDK SKIP ČR – Jak je to s králem“.

Kategorie projektu:
1) oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství)
2) oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní
3) oblast výtvarných soutěží
4) oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek…)

Termíny projektu:
 Vyhlášení: 15. března 2015.

 Přihlášky: do 30. dubna 2015 na adresy regionálních klubek KDK SKIP. Předsedkyně klubek odešlou seznamy přihlášených knihoven Janě Hladíkové ([email protected]) do 31. května 2015.
 Regionální kola proběhnou do 30. dubna 2016.
 Vyhodnocení a nahlášení oceňovaných odeslání materiálů: do 20. května 2016.
 Slavnostní zakončení a vyhodnocení v Praze okolo 1. června 2016.
 Zda některá z významných osobností přijme záštitu nad tímto ročníkem, bude stanoveno později.

Organizační štáb:
Jana Hladíková – Městská knihovna Jindřichův Hradec
Eva Kordová – Městská knihovna A. Marka Turnov
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA – Knihovna města Plzně