Partneři projektu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Brno roste s knihou

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je druhou největší městskou knihovnou v ČR a knihovnické a informační služby poskytuje nejen samotným obyvatelům města, ale i regionu.

Z celkového počtu klientů se ročně registruje na 10 000 dětských čtenářů do 15 let, kteří tvoří 1/4 ze všech čtenářů v ústřední knihovně a na 35 pobočkách.
Práce s dětmi patří k nejradostnějším, ale také nejzodpovědnějším oblastem práce knihovny. Téma dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti je žhavé téma dne, a proto se mu knihovna intenzivně věnuje.
Rok 2003 byl v KJM vyhlášen rokem dětského čtenáře a pro školní děti a mládež
byla připravena pestrá nabídka pořadů.
Vedle tradičních aktivit se KJM pustila do nerovného boje s“ nečtenářstvím “ a pod společným názvem Poprvé do školy – poprvé do knihovny zahájila první ročník projektu na podporu rozvoje dětského čtenářství. Projekt zaměřený především na začínající čtenáře, ale též rodiče vzbudil velký zájem jak laické, tak i odborné veřejnosti a KJM za něj obdržela cenu MK ČR Knihovna roku 2004 v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Významné ocenění a kladné mediální ohlasy se staly výzvou pro další pokračování a rozšiřování projektu. Myšlenkou projektu se inspirovaly mnohé knihovny v ČR. Ocenění přispělo i ke zvýšení prestiže práce s dětmi.

V roce 2006 KJM pokračuje již čtvrtým rokem ve zmíněném projektu , jehož cílem je provázet děti od prvních čtenářských krůčků až po schopnost samostatně se orientovat v informačních zdrojích a užívat je ke svému osobnímu rozvoji.
K naplňování tohoto cíle může významným dílem přispět projekt Rosteme s knihou, ke kterému by se KJM ráda přihlásila souborem aktivit pro dětské čtenáře.
Knihovnice z dětských oddělení mají velmi úzké kontakty s místními školami a vzhledem k tomu, že škola zaujímá též významné místo ve výchově ke čtenářství, připravily pro školní třídy a družiny interaktivní literární a výtvarné programy, čtenářské kluby, literární soutěže, besedy nad přečtenými knihami.
Dětské kolektivy se budou s knihovnicemi pravidelně setkávat a společně budou
tvořit čtenářské deníky, výtvarně zpracovávat oblíbené knižní hrdiny a doporučovat si vhodnou četbu. K těmto aktivitám by knihovna využila pro děti
čtenářský metr Když mám tuhle výšku, tak čtu tuto knížku …, který by děti provázel po dobu trvání zmíněných aktivit a byl by do budoucna milou vzpomínkou na čtenářské začátky a úspěchy a zároveň motivujícím pro celoživotní četbu.

Podle předběžného průzkumu zájmu na školách by se do projektu zapojilo přes 300 dětí, kterým by se věnovaly knihovnice na 9 pobočkách již v průběhu končícího školního roku a následně do 30.6.2007.
Ústřední knihovna by na projekt navázala v září 2006 s nově zapsanými prvňáčky, pro které budou připraveny celoroční aktivity.

 

více informací »


knbrno.jpg

 

www.kjm.cz

e-mail:

vackova@kjm.cz

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

PhDr. Hana Vacková
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: 542 532 101