Co se děje v knihovnách

Knihovna roku 2015 – vítězové

Dnes 8. října 2015 předala první náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2015“.

Knihovnou roku 2015 v kategorii „základní knihovna“ se stala MĚSTSKÁ KNIHOVNA HROZNĚTÍN z Karlovarského kraje.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly: MÍSTNÍ KNIHOVNA VRDY ze Středočeského kraje a OBECNÍ KNIHOVNA V KUNÍNĚ z Moravskoslezského kraje.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘINEC za podporu čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající mládeže do života komunity.

Zvláštní ocenění a diplom obdržela MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIKULOV za projekt „Kniha do vlaku“.

Městskou knihovnou roku 2015 se stala Knihovna města Olomouce.

Ku příležitosti oceňování nejlepších knihoven v roce 2015 udělil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR „Cenu českých knihovníků“ Goethe-Institutu v Praze za dlouholetou a mimořádně úspěšnou spolupráci s českými knihovnami. Díky podpoře Goethe- Institutu se v Praze každý rok konají mezinárodní konference k aktuálním tématům rozvoje knihoven, na kterých se setkávají špičkoví specialisté z Německa i Česka. Goethe-Institut se stal pro české knihovny branou spolupráce s německými knihovnami. Goethe-Institut velkoryse podporuje činnost německých knihoven, které působí v Moravské zemské knihovně, ve Vědecké knihovně v Olomouci, ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, v Krajské vědecké knihovně v Liberci a v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Díky činnosti Goethe-Institutu má veřejnost přístup k aktuální německé literatuře.

Cenu převzal 8. října 2015 ředitel Goethe-Institutu v Praze pan Dr. Berthold Franke v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR.