Co se děje v knihovnách

Knihovna roku 2016

Dnes 13. října 2016 předal ministr kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2016“.

Knihovnou roku 2016 v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna v Rapotíně z Olomouckého kraje vedená Lenkou Drechslerovou.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Obecní knihovna Boršov nad Vltavou z Jihočeského kraje vedená Mgr. Romanou Rýcovou.

Obecní knihovna Batňovice z Královehradeckého kraje vedená Markétou Tučkovou.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala

Knihovna Kroměřížska – p.o. za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specif ickými potřebami.

Zvláštní ocenění a diplom obdržela

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně za vytvoření a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz s celostátním významem i dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytovaných veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR.

„Městskou knihovnou roku 2016“ se stala Městská knihovna v Sedlčanech.