Partneři projektu

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je městskou knihovnou, která se tradičně zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Dětské oddělení pořádá velké množství akcí pro děti a spolupracuje se základními a mateřskými školami ve městě. Přínosná a příjemná je spolupráce s nakladatelstvím Albatros Media, a.s. Od roku 2011 je knihovna partnerem projektu Rosteme s knihou.

V dětském oddělení bylo v roce 2010 registrováno 594 čtenářů a 7 308 návštěvníků, kteří uskutečnili 29 097 výpůjček. Oddělení uspořádalo 220 kulturních a výchovných akcí, které navštívilo 6 006 dětí.

Aktuality z dětského oddělení:

http://knihovna.jicin.cz/aktuality.html

 

Čtenář roku v Jičíně

V pátek 28. března 2014 jsme v knihovně přivítali Čtenáře roku 2013. Stal se jím žák šesté třídy II. ZŠ v Jičíně Jan Rýdl, který za loňský rok přečetl 234 knih. Jako druhý se umístil Štěpán Rýgl (228 knih) a na třetím místě Vojtěch Glanc (196 knih). Slavnostního vyhlášení se zúčastnil ředitel Akademie J. A. Komenského v Jičíně David Jung, který přinesl cenu pro vítěze, z Prahy pak přijeli programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Müller a spisovatel Ondřej Neff, se kterými si mohli ocenění čtenáři i se svými spolužáky popovídat.

V rámci Března – měsíce čtenářů jsme zároveň vyhlásili klání o Čtenáře roku 2014. Vítěz bude vyhodnocen v březnu 2015 a stane se jím čtenář, který k 31. 12. 2014 dosáhne věku maximálně 15 let, během letošního roku si vypůjčí nejvíce knih a na vyzvání prokáže, že je přečetl. Jako odměna na něho čeká od Akademie Jana Amose Komenského v Jičíně opět pěkná cena.

čtenář roku Jičín

V roce 2011 oslavila knihovna 100. výročí narození spisovatele, po kterém je pojmenována a uspořádala mezinárodní konferenci „Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka“.

 


 

více informací »

 

knihovna.jicin.cz

e-mail:

[email protected]

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Mgr. Jana Benešová     
Denisova 400
506 01 Jičín    
Tel.: 493 532 833