Co se děje v knihovnách

Knihovny pro seniory – konference

Sekce 60+ SKIP ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou Semily připravila konferenci Knihovny pro seniory, která proběhne 19. a 20. října 2015 v Městské knihovně Semily.

Program:

Pondělí 19. 10. 2015

17.00 – 18.00 prezence

18.00 – MUDr. Zdeněk Susa – Krkonošská pouť K. H. Máchy

od 19.30 společenský večer v kavárně Jitřenky s hudební skupinou Šumný jazz

s občerstvením

 

Úterý 20. 10. 2015

8.00 – 8.30 prezence

8.30 – 9.15 MUDr. Zdeněk Susa – Tělo a duše ve zdraví a nemoci

9.15 – 10.00 Ing. Jan Maruška – Lektorské dovednosti v práci se seniory

10.00 – 10.30 přestávka

10.30 – 11.15 Mgr. Jitka Suchá – Vzpomínkové aktivity pro seniory

11.15 – 12.00 PhDr. Naděžda Špatenková – Mýty o vzdělávání seniorů

12.00 – 12.30 přestávka

12.30 – 13.15 Vojtěch Veselý – Senioři píší wikipedii

13.15 – 14.00 Bc. Iveta Novotná – Mezigenerační aktivity v knihovnách

od 14.00 Diskuse o připravovaném standardu SENIOR FRIENDLY

Účastnický poplatek 300,- Kč bude hrazen na místě, ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Více informací a přihlášku najdete na webových stránkách knihovny.