Děti do 10 let

Košek Bartošová, Iva; Křováčková, Blanka: Šimonovy pracovní listy 26 – Už se těším do školy

Vydal: Portál, červenec 2018, brožovaná, 64 stran, ilustrace Patricie Koubská, pro děti od 5 do 7 let

Pracovní listy obsahují soubor zábavných úkolů pro děti ve věku 5–7 let. Jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Témata se vztahují k ročním obdobím a k vybraným svátkům naší kultury. Nabízená cvičení jsou zaměřena především na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte, pravolevé orientace, časových a prostorových představ, zrakového, sluchového vnímání. Rozvíjeny jsou také základní matematické představy, paměť a slovní zásoba dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky.