Literární a čtenářské soutěže

Kreativní soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“

Čtěte v různých jazycích a tvořte obrázky na námět přečteného - sami nebo i celá skupina!

Spolek Zaedno vyhlašuje X. ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“.

Práce jsou přijímány od 1. 9. do 21. 10. 2022

Hlavní téma ročníku: Příroda ve spojitosti s různými státy.

Další téma ročníku: Příběhy spojené s válkou na Ukrajině.

Více informací a podmínky soutěže najdete na www.kamaradi.eu