Co se děje v knihovnách

Kurz Současná literatura pro děti a mládež

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá v úterý 8. listopadu 2016 akreditovaný kurz Současná literatura pro děti a mládež

Přednášející: PhDr. Jana Čeňková, Mgr. Alice Košková

Kurz je určen primárně pro učitele, ale mohou se přihlásit i knihovníci. Přihlášky posílejte do 27. října 2016 na [email protected]

Kurz je uzavřen osvědčením o absolvování akreditovaného kurzu.

Program kurzu

1. Nástin vývoje literatury pro děti a mládež u nás po roce 1990
9:00 – 9:40
– čtenářské preference dětí na základě výsledků celostátní čtenářské ankety
vznik nových nakladatelství, celostátní soutěže zaměřené na literaturu pro děti a mládež:
– Zlatá stuha
– SUK – Čteme všichni
– Magnesia Litera
Výsledky akce „Suk – čteme všichni“- ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež pořádanou od roku 1993

2. Čeští autoři a ilustrátoři ocenění v letech 2000 – 2015 v mezinárodních soutěžích
9:40 – 10:20
Cena Hanse Christiana Andersena, Astrid Lindgren Memorial Award,
White Raven a další
Česká sekce IBBY – Zlatá stuha
Přehled oceněných autorů doplněný vybranou bibliografií jejich děl

10:20 – 10:50 Přestávka 20 minut

3. Tematické zaměření soudobé literatury pro děti a mládež
10:50 – 11:40
Čeští autoři a překladová literatura
Výběr novinek z literatury pro děti a mládež
Vliv televize a filmu na čtenářské preference dětí

11:40 – 12:00 Přestávka 20 minut

4. Autorská ilustrovaná kniha (nejen pro děti)
12:00 – 12:45
Historie a současnost žánru, výrazní čeští autoři
Česká autorská kniha doma i ve světě

5. Elektronické zdroje informací o dětské literatuře
12:45 – 13:00
Přehled relevantních webových stránek, portálů či katalogů