Literární a čtenářské soutěže

Literární soutěž BOŽÍ (JAKO) BOŽENA

Městská knihovna Dobříš vyhlašuje ve spolupráci s firmou BOBCAT DOOSAN literárně-výtvarnou soutěž pro děti i dospělé ke 200. výročí narození Boženy Němcové.

Zúčastněte se celostátní soutěže – pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopište pokračování vaší oblíbené pohádky, ilustrujte scénu z jakékoli povídky B.N., natočte blahopřání Boženě k narozeninám, nebo třeba vyprávějte o své vlastní babičce. Jakékoli originální umělecké dílo, inspirované Boženou Němcovou, má šanci vyhrát až 3 000,-Kč!

Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2020.

Více informací na stránkách knihovny Dobříš.

Podmínky soutěže:

1. práce přijímáme do čtvrtka 30.4.2020

2. přijímáme pouze amatérské práce, které ještě nebyly oceněny v jiné soutěži ani publikovány

3. je nutno čitelně vyplnit a odevzdat přihlášku do soutěže (ke stažení na www.knihovnadobris.cz)

4. literární práce posílejte, prosím, jako PŘÍLOHU EMAILU, přihlášku přiložte

5. máte-li závažný důvod, proč nemůžete poslat vaši práci elektronicky (např. malé děti), přijmeme i rukopis. Též je možné (např. z důvodů umělecké úpravy) rukopis dodat navíc 6. výtvarné práce odevzdávejte osobně (během výpůjční doby nebo po dohodě) nebo zasílejte na adresu Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš, PRÁCI ČITELNĚ OZNAČTE SVÝM PŘÍJMENÍM NA ZADNÍ STRANĚ a přihlášku přiložte 7. soutěžní práce zůstávají majetkem Městské knihovny Dobříš

8. MěK Dobříš si vyhrazuje právo uvádět v tisku a jiných médiích jména výherců

9. MěK Dobříš si vyhrazuje právo fotografovat soutěžní práce i výherce a zveřejnit foto v médiích v souvislosti se zmínkou o soutěži, nevyjádří-li výherce (v případě dětí jejich zákonný zástupce) písemně zákaz fotografování či zveřejnění.