Literární a čtenářské soutěže

Literární soutěž k 27. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

na téma Příběhy o skřítcích, zvířátkách a jiných bytostech z Rumcajsova revíru

Soutěž vyhlašují Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky a časopis Pastelka.

Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let.

 Do soutěže zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání 2 kopií v papírové podobě a 1 v elektronické formě).

Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín,

k rukám Andrey Scháňkové, e-mail: [email protected]

 Rozsah: maximálně dvě stránky A4.

 Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a emailovou adresou (soukromou nebo školy). Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však iniciály autora).

 Soutěžní práce zasílejte do 31. 5. 2017.

 Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz a http://www.pohadka.cz. Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína a/nebo cenou časopisu Pastelka.

 Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování a dramatizaci své pohádky. Zaslané práce se nevracejí

Sponzoři soutěže: nakladatelství Portál, nakladatelství Jota, producent her a hraček Dino Toys, nakladatelství Fraus.