Partneři projektu

Literáti z naší čtvrti

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI je multimediální projekt, který prostřednictvím výstavy, besed se spisovateli, komentovaných procházek, interaktivní hry a literární soutěže představuje a připomíná literární tvůrce z konkrétního města či městské části.

Literární festival pokračuje druhým ročníkem v roce 2015 a seznamuje se spisovateli jednotlivých pražských čtvrtí. Tentokrát rozšiřuje svůj katalog Prahy 6 o další osobnosti. V rámci besed a komponovaných večerů se budeme moci v druhém listopadovém týdnu setkat s Janem Schmidem nebo s Vladimírem Mertou či zavzpomínat na spisovatelku Bohumilu Grögerovou.

V minulém roce se festival Literáti z naší čtvrti věnoval dvaceti tvůrcům, kteří žili a tvořili v Praze 6. Letos pokračuje formou setkání se zdejšími literáty a poprvé je vymezen také tematicky, podtitulem ročníku je motto: „Svoboda jako dokonalost člověka.“ V úterý 10.11. v 18 hodin proběhne v Galerii Villa Pellé v Praze 6 beseda s názvem Bohumila Grögerová ve vzpomínkách za účasti jejích dcer Michaely Jacobsenové a Bohumily Límové, spisovatelky Edy Kriseové a básníka, redaktora a pedagoga Marka Staška. Ve čtvrtek 12. listopadu v 17 hodin přivítá Galerie Villa Pellé Jana Schmida, oblíbeného herce, režíséra, spisovatele a ředitele divadla Ypsilonka. V pátek 13. listopadu v 18 hodin přijede do Písecké brány koncertovat Vladimír Merta.

Festival je rozšířen i do Prahy 3, kde mapuje dílo třinácti žižkovských literátů. Opět bude možné shlédnout výstavu, bude vyhlášena literární soutěž pro několik věkových kategorií a uskuteční se kromě besed i komentované procházky. Na webových stránkách www.literatiznasictvrti.cz je k nahlédnutí interaktivní mapa s místy, kde vybraní literáti žili či tvořili.

 

 

První ročník akce je věnován dvaceti významným literátům – prozaikům, básníkům, dramatikům a novinářům – kteří žijí nebo     v uplynulých sto letech žili na Praze 6. Výstava přiblíží jejich životní příběhy i spisovatelské dílo a nabídne úryvky z jejich literárních textů. V rámci komentovaných procházek s průvodcem bude mít návštěvník příležitost poznat prostředí, v němž žili a žijí, a seznámit se s historickým a architektonickým kontextem. Zájemci se mohou zúčastnit vědomostního interaktivního testu a zároveň autorsky přispět do literární soutěže. (Vítězné práce jsou dostupné v e-sborníku zde.)

Pro příznivce moderních technologií je připravena možnost využít v rámci soutěže smartphony a tablety. Projekt doprovází stručný obrazový a textový průvodce v podobě graficky atraktivní brožury. Hlavním zdrojem informací jsou webové stránky www.literatiznasictvrti.cz, kde najdete nejen medailony autorů a ukázky z jejich prací, ale i aktuální informace o právě probíhajících doprovodných programech. Literáti budou i sociálních sítích Facebook a Twitter.

Termín: 15. 5. – 30. 6. 2014

Místa konání: Památník národního písemnictví, Pelléova 20

Skleněný palác, nám. Svobody 1

Písecká brána, K Brusce 5

Projekt pořádá občanské sdružení Porte ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví za podpory Městské části Praha 6.

porte Památník národního písemnictvíMČ Praha 6

 

více informací »

www.literatiznasictvrti.cz

Literáti z naší čtvrti

Literáti z naší čtvrti

[email protected]