Čtenářství v Česku

Magnesia Litera 2014 – vítězové

Na Nové scéně Národního divadla se 8. dubna 2014 slavnostně vyhlašovaly a předávaly výroční knižní ceny Magnesia Litera.

Magnesia Litera Kniha roku: Průvodce protektorátní Prahou (Jiří Padevět, Academia)

Litera za knihu pro děti: Hlava v hlavě (Odnřej Buddeus, Labyrint)

Litera za prózu: Skutečná událost (Emil Hakl, Argo)

Litera za poezii: Chůze po dunách (Kateřina Rudčenková, Fra)

Litera za literaturu faktu: Průvodce protektorátní Prahou (Jiří Padevět, Academia)

Litera za překladovou knihu: Harmonia Caelestis (Peter Esterházy - z maďarštiny přeložil Robert Svoboda, Academia)

Litera za nakladatelský čin: Velké dějiny zemí Koruny české (Paseka)

Kosmas Cena čtenářů: Po strništi bos (Zdeněk Svěrák, Fragment)

DILIA Litera pro objev roku: Tichý dech (Jan Trachta, Paseka)