Co se děje v knihovnách

MARK 2015 – ocenění pro mladé knihovníky a studenty

SKIP vyhlašuje šestý ročník soutěže MARK 2015 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2014 do 30.6.2015. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6.2015 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2015 Klementinum 190

110 00 Praha 1

E-mail: [email protected]

více najdete zde