Partneři projektu

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Městská knihovna Antonína Marka Turnov netvoří místo jen pro hromady čtenářů, ale řádně se také věnuje kulturním aktivitám. Může se pochlubit bohatou nabídkou akcí a projektů pro všechny předškoláky, školáky, studenty, dospělé a nezapomíná ani na seniory.

Pro nejmenší je k dispozici Klub Matýsek, který vychovává ke čtenářství již od mateřské školky. Starší děti se mohou aktivně zapojit do literárně-dramatického kroužku „Turnovský Granátek“. Pro rodiče s dětmi připravuje knihovna pravidelné Pohádkové podvečery a nedělní výtvarné dílny. Pro návštěvníky, kteří se chtějí něco zajímavého dozvědět, jsou každý měsíc organizovány tzv. Večery Na Sboře, přednášky spojené s místními i vzdálenými osobnostmi. Pro fanoušky výtvarného umění v knihovně připravujeme řady výstav, soustředíme se jak na mladou generaci (výstavy studentů), tak na populární autory a fotografy. Samozřejmě si ceníme i děl z výtvarných soutěží, která jsou taktéž vystavována široké veřejnosti.

 

Pohádkové podvečery

Tematicky laděná setkávání rodin s nejmladšími dětmi na společné dramatizací textů pohádek, doplněno písničkami, soutěžemi či loutkovým ztvárněním pohádkového příběhu. Koná se pravidelně jednou měsíčně.

Výtvarné tvořivé dílny

Výtvarné dílny jsou zaměřeny na rozvíjení výtvarných dovedností s návazností na estetickou výchovu a doplněny hranou pohádkou tematicky laděnou k výtvarné aktivitě. Konají se pravidelně jednou měsíčně.

Klub Matýsek

Tvořivá setkání pro maminky na mateřských dovolených, Centrum pro rodinu Náruč a mateřské školy. Koná se jednou měsíčně.

První čtení – už jsem čtenář

Cyklus pořadů pro prvňáčky spojený s výchovou ke čtenářství se zapojením rodiny a školy.

Čtení pomáhá

Pořad určený pro mateřské školy, předčítání od pohádkové babičky.

Slavnost abecedy a čtení

Program na ukončení školního roku v návaznosti na projekt Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář.

Čteme všichni – vypráví jen někdo

Přehlídka pro všechny mladé vypravěče od 6 do 18 let. Probíhá se spoluprací dalších knihoven v regionu – v Semilech a Jičíně.

Turnovský Granátek

Literárně dramatický kroužek pro děti, schází se pravidelně jednou týdně.

Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče

Aktivní zapojení rodin do výchovy ke čtenářství v rámci kampaně Celé Česko čte dětem, kdy děti hodnotí rodiče a dávají jim vysvědčení.

Druhé a další čtení

Hodiny výchovy ke čtenářství pro základní školy, jedná se o besedy se spisovateli a ilustrátory, uvedení nových knih apod. Doplněno výtvarnou a literární soutěží.

Noc s Andersenem 2014

Každoročně se zapojujeme do této celostátní akce na podporu čtenářství pro rodiče s dětmi. Spojeno s bohatým kulturním programem a přespáním po několika spacích místech.

Příroda na zemi – Planeta Země

Environmentální výchovy zahrnující pořady, soutěže a akce pro rodiny s dětmi, mateřské školy, základní školy a další spolupracující instituce. „Duben – měsíc pro planetu Zemi“; „Říjen – měsíc stromů“ a další. Doplněno výtvarnou soutěží Stromy lesa. Spolupořadatelem je Město Turnov – odbor životního prostředí.

Rok české hudby

V rámci tohoto projektu vznikají pořady, výstava Antonína Dvořáka a také koncert, spolupořadatelem je ZUŠ Turnov.

Aktuální informace o akcích a aktualitách jsou k dispozici na www.knihovnicek.cz.

 

 

více informací »

www.knihovnicek.cz

www.knihovna.turnov.cz

logo knihovny A. Marka Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Jeronýmova 517

tel.: 481 321 841 (dětské oddělení)

tel.: 481 312 739 (oddělení provozní – kultura)

email: [email protected]