Partneři projektu

Městská knihovna Horažďovice

Projekt Děti a čtení

Děti a čtení 2016 – Výlety do historie

Čtení je nejen způsob získávání informací, ale i zábava, obohacuje slovní zásobu a rozvíjí fantazii. Čtení prostě patří k životu. Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství mezi dětmi. Zájem o současnou českou literaturu se v Městské knihovně v Horažďovicích snaží vzbudit pořádáním besed se spisovateli a ilustrátory, autorským nebo scénickým čtením a různými soutěžemi.

Rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Pro jeho státnické schopnosti a nezměrný kulturní odkaz považují Češi Karla IV. za nejvýznamnější postavu naší historie. Výrazná stopa Karla IV. je patrná také napříč regiony. Projekt bude v letošním roce zaměřený na historii.

Vzhledem k tomu, že na rok 2016 připadají i další významná výročí našeho regionu, budou otázky měsíce a kvízy zaměřené na významné události a osobnosti našeho regionu. Některými aktivitami se připojíme k celostátně vyhlašovaným akcím (BMČ, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Maraton čtení, Den pro dětskou knihu, Čtenář roku).

 

Děti a čtení

Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a připraven za účelem podpořit rozvoj dětského čtenářství. Do projektu jsme v průběhu let zapojili nejen školní a předškolní mládež, ale i studenti SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především se studenty oboru aranžér a grafický design, kteří se podílejí na výzdobě knihovny a při akcích pořádaných knihovnou. Dále spolupracujeme s MC Dráčkov, ZŠ praktickou, ZUŠ, DDM Horažďovice, Klubem DOK Horažďovice a oblastní charitou.

V roce 2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu – do menších knihoven regionu zveme spisovatele a ilustrátory. Projekt má vlastní logo, které se stalo symbolem každoroční soutěže „Sbírej samolepky projektu Děti a čtení“ a obdržel v roce 2006 záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou“.

Za podpory knihovny vznikl volnočasový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě. V roce 2012 obdržela knihovna „Zvláštní ocenění za práci s dětským čtenářem“ v soutěži Městská knihovna roku. Do projektu byla v průběhu let zapojena celá řada dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravě, organizaci a průběhu celé řady akcí (pasování prvňáčků, čtení před spaním v MŠ – Pohádky do postýlky, bazar knih, Zaostřeno na život, Noc s Andersenem).

více informací »

logo projektu Děti a čtení 2016

www.knihovna.horazdovice.cz

e-mail: [email protected]

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Městská knihovna Horažďovice – zřizovatel Město Horažďovice
Mírové nám. 11
341 01 Horažďovice
Tel.: 376 547 591-4

logo projektu Děti a čtení 2016 - holka