Co se děje v knihovnách

Metodika práce se seniory v knihovnách

Seminář přednostně určený pro pracovníky veřejných knihoven.

Středa 21. 9. 2016 v sále Knihovny města Olomouce

Program:
9.00 – 9.30 prezence
9.30 – 12.30 PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD. – Stárnutí a jeho potřeby
12.45 – 14.00 Mgr. Zlata Houšková – Standardy a metodika práce se seniory v knihovnách

Cena: 200 Kč

Pro oblast jižních a západních Čech bude uspořádán obdobný seminář 27. 9. v Českých Budějovicích