Čtenářství ve světě

Na e-knihy nezle uplatnit nižší sazbu DPH

Server Aktuálně.cz informuje o rozhodnutí Soudního dvora EU, který posuzoval sníženou sazbu ve Francii a Lucembursku. Na prodej elektronických knih nemohou členské státy Evropské unie uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty.

Sníženou sazbu mohou členské státy použít pouze na tištěné knihy, potvrdil soud. Příslušná směrnice ji totiž umožňuje jen u dodání knih na fyzickém nosiči. „I když je ke čtení elektronických knih zajisté nutný fyzický nosič (například počítač, čtečka nebo chytrý telefon), není takový nosič součástí dodání elektronických knih, takže se na ně možnost snížené sazby nevztahuje,“ uvedl soud.

Celý článek najdete zde.