Partneři projektu

Nakladatelství FRAUS

 

Svět babiček a dědečků aneb jak se jim v něm žije

To je název letošního ročníku výtvarné soutěže, kterou již čtvrtým rokem pořádá humanitární organizace ADRA.

Hlavním partnerem soutěže je Nakladatelství Fraus, které věnuje autorům vítězných obrázků krásné knížky. Letos je nově vyhlášena i speciální kategorie pro školy. Vítězem se stane ta škola, která bude mít nejvíce obrázků mezi padesáti nejlepšími. Odměnou bude hodnotná cena z nabídky interaktivních výukových materiálů.

Soutěž je určena dětem ve věku od šesti do jedenácti let. Námětem je život babiček a dědečků. Soutěž začíná 15. února a termín uzávěrky příjmu obrázků je 30. dubna 2009.

Více o soutěži najdete na stránkách www.adra.cz (prolink na http://www.adra.cz/adra/cz/vytvarna-soutez/).


 

ČTI+
Nová ediční řada Čti+ je určena dětem prvního stupně ZŠ. Jedná se o malé knížky (16–32 stran), které jsou koncipovány tak, aby zvyšovaly čtenářskou gramotnost dětí a podporovaly čtení s porozuměním. Na celé koncepci edice i na výsledné podobě jednotlivých titulů se podílí tým didaktiků primárního vzdělávání.

Knihy jsou rozděleny do tří úrovní: pro 1. ročník, pro 2.–3. ročník a pro 4.–5. ročník. Tituly daných kategorií se liší složitostí textu i obsahem, který je přizpůsoben zájmům dítěte daného věku a také klíčovým kompetencím RVP ZV. Vyznačují se také velkou žánrovou a tematickou pestrostí: v edici jsou zastoupeny tituly populárněvědné i beletristické (poezii nevyjímaje), témata jsou z oblasti přírodovědné, technické i společenskovědní.

Důležitou součástí tohoto projektu jsou také internetové stránky, na kterých je ke každému titulu připraveno množství podpůrných materiálů, jako jsou hry, multimediální materiály, bonusové příběhy aj., které hravou formou prohlubují čtenářské kompetence a rozšiřují další znalosti a dovednosti dětí. Veškeré tyto materiály rovněž vznikají ve spolupráci s týmem didaktiků. Kromě aktivit určených primárně dětem stránky také obsahují tipy a návody pro rodiče a učitele. Ke každému titulu je pro ně k dispozici soubor aktivit, otázek a didaktických postupů pro práci s knihami edice Čti+.

ctiplus_cistota_pul_zdravi_obalka.jpgctiplus_jak_to_funguje_obalka.jpg

více informací »

www.fraus.cz

logo_cti.jpg

www.cojakproc.cz

cojakprocbarva.jpg

e-mail:

[email protected], [email protected]

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Nakladatelství Fraus, s.r.o.

Goethova 8
301 31 Plzeň
Tel.: 377 338 830

 


CO-JAK-PROČ

nejrozsáhlejší encyklopedie pro děti a mládež

 

Popis projektu:

Encyklopedická edice CO-JAK-PROČ je nejrozsáhlejší řadou populárně-naučných knih pro děti a mládež na českém trhu. V roce 2008 se počet dílů dosáhne již padesáti. Edici tvoří plnobarevné publikace určené čtenářům přibližně ve věku od osmi do čtrnácti let. Cílem je přiblížit dětem základní znalosti a souvislosti a probudit v nich další zájem o poznávání. 
Součástí encyklopedie CO-JAK-PROČ jsou internetové stránky www.cojakproc.cz, na nichž najdete jak informace o všech vydaných i připravovaných titulech, tak i další zajímavosti z již vydaných témat, různé hry a soutěže.

Ojediněle široké spektrum témat jednotlivých dílů je rozděleno do oborů Člověk a příroda, Člověk a společnost a Věda a technika. Encyklopedii sestavuje mezinárodní tým pedagogicky zkušených specialistů z různých oborů, kteří se snaží dětem poskytnout na 48 stranách co nejvíce informací a zajímavostí. Ti předkládají pečlivě zpracované texty a informace podané atraktivní a srozumitelnou formou. K atraktivitě encyklopedie CO-JAK-PROČ přispívá také množství názorných ilustrací a fotografií.

Díky pestrému výběru témat se stává z encyklopedie CO-JAK-PROČ skvělý průvodce a pomocník při poznávání světa kolem nás. Encyklopedii CO-JAK-PROČ tvoří řada pro děti (a nejen pro ně) zajímavých a velmi přitažlivých knih, které výborně poslouží k doplnění výuky v rámci moderního přístupu ke vzdělání. Ten je mimo jiné založen na posilování mezipředmětových vztahů, tj. na pochopení souvislostí, ale také na využívání jiných zdrojů informací než klasických učebnic. Tyto mezipředmětové vztahy nefungují jen mezi jednotlivými tituly v rámci oborů, ale většina svazků integruje tato témata.

Zvláštností encyklopedie CO-JAK-PROČ je také to, že obsahuje vedle množství komentovaných ilustrací i souvislý výkladový text. To umožňuje rozvíjet schopnost dětí číst s porozuměním, vyhledávat informace v textu a vede k samostatnému uvažování. I proto je encyklopedie součástí kampaně Rosteme s knihou pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

cjp-cina.jpg

cjp-kocky.jpg

cjp-formule.jpgcjp-pirati.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Irena Gálová

Příroda v pohádkách a kolem nás

Nová série pohádkových knih Ireny Gálové přibližuje dětem ptáky, květiny, zvířátka, stromy, motýly, brouky i podmořský svět. Doposud vyšly knihy Ukolébavky pro dudka, Jak přišly na svět pampelišky a Náhrdelník pro žirafu Eiffelii. Autorka, známá hlavně Lískulkou, holčičkou z lískového oříšku (knihy a TV seriál), jde v této pozoruhodné řadě knížek dál. Obohacuje je o faktografický dodatek ke každé pohádce. Poutavě vypráví o opravdovém životě „hrdiny“ každé pohádky. Skutečnost ve světě přírody totiž může být stejně zajímavá jako pohádka. Knížky bohatě ilustrovala nádhernými obrázky Zdenka Krejčová. Součástí každé knihy jsou 2 CD, která obsahují nahrávky všech pohádek s citlivým hudebním doprovodem.

210 x 280 mm, 72 stran, vázaná
ISBN 80-7238-492-9 299 Kč

 

nahrdelnik-pro-zirafu-eiffelii.jpgjak-prisly-na-svet-pampelisky.jpgukolebavky-pro-dudka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


plakat_cjp_planeta.jpg Nejrozsáhlejší encyklopedie má 50 dílů

Dosáhnout v knižní edici padesáti dílů je na českém trhu počin zaznamenáníhodný, zvláště pokud jde o řadu knížek pro děti. Během necelých tří let se to povedlo nejrozsáhlejší encyklopedické edici pro děti CO-JAK-PROČ.  Encyklopedie je mimořádná svým širokým tematickým záběrem – vycházející svazky zahrnují témata z oblasti přírody, vědy, techniky, společenských věd a dalších.

Rosteme s knihou

Kvalitu encyklopedie CO-JAK-PROČ potvrzuje i zařazení do projektu Rosteme s knihou. Tato kampaň na podporu čtení knih vznikla pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů a jsou do ní zařazovány kvalitní české knižní projekty, které se významně podílí na spoluvytváření české knižní kultury. Jedná se na jednu z prvních reakcí na alarmující výsledky výzkumů čtenářské vyspělosti v tuzemsku i v zahraničí, jež dokazují výrazný pokles zájmu mládeže o četbu a knihy

Kvalitní zpracování

Narozdíl od klasických encyklopedií knížky CO-JAK-PROČ obsahují souvislý text, takže dítě knihu může číst téměř jako příběh. To rozvíjí schopnost čtení a samostatného uvažování. Pro lepší srozumitelnost, učení se práce s knihou a vyhledávání informací v textu autoři knížky rozčlenili nejen na kapitoly, ale pomocí uvozovacích otázek i na tematické odstavce; nechybí samozřejmě ani obsah, rejstřík, případně slovníček.

Další devízou CO-JAK-PROČ jsou české reálie, a to nejen v textu, ale i v aktuálních fotografiích. Na vydání se vždy podílí přední čeští odborníci na dané téma. Hlavním důvodem oblíbenosti je však atraktivita zpracování a „čtivost“.

Nový web pro děti

Internet je často vnímán jako konkurence pro knihy, protože pro děti je zajímavějším médiem. Proto se CO-JAK-PROČ snaží o co nejtěsnější spojení encyklopedií s webovými stránkami. A tedy vlastně propagaci čtení knih skrze zajímavé stránky. Jejich zcela nová podoba na www.cojakproc.cz nabízí dětem aktivity a hry, novinky z knižního světa nebo soutěže navázané přímo na encyklopedie.