Co se děje v knihovnách

Napsal a nakreslil: Josef Čapek

Městská knihovna Dobříš vyhlašuje LITERÁRNĚ-VÝTVARNOU soutěž pro děti i dospělé k 70. výročí předčasné smrti slavného výtvarníka a spisovatele Josefa Čapka.

Zadání soutěže: inspirujte se jakýmkoli (literárním či výtvarným) dílem Josefa Čapka nebo jeho životním osudem a vytvořte své vlastní dílo. Předsedkyní literární poroty je spisovatelka Iva Procházková, předsedkyní výtvarné poroty je výtvarnice Lucie Lomová. Hlavní ceny v obou kategoriích jsou 3 000, 2 000 a 1 000,-kč.

Důležité je NENAPODOBOVAT Čapkovu práci, nýbrž vytvořit svou vlastní.

Uzávěrka soutěže je 20. února 2015

Více informací, podrobné instrukce a přihlášku najdete na webu knihovny zde.