Čtenářství v Česku

Národní knihovna + Google = digitalizace statisíce knižních svazků

5. září 2014

Společnost Google zdigitalizuje Národní knihovně přibližně 140 tisíc knižních svazků. Stane se tak na základě čtyři roky staré dohody, jejíž podmínkou je i zpřístupnění obsahu knih zdarma. Rukopisy a staré tisky ze sbírek knihovny tak budou dostupné v projektu Google Books i v evropské digitální knihovně Manuskriptorium.

Zhruba deset let nazpět Evropská komise uvedla, že digitalizace kulturního dědictví nejde tak rychle, jak by bylo žádoucí, a přišla s myšlenkou na vytvoření Evropské digitální knihovny. Vyzvala členské země k vybudování zařízení pro digitalizaci i k systematické digitalizaci jejich kulturního dědictví tak, aby tyto materiály byly přístupné v co nejvyšší možné míře. K dnešnímu dni Google zdigitalizoval na 30 tisíc knih Národní knihovny.

V české kulturní instituci však už tehdy běžel projekt Manuskriptorium, díky němuž knihovna získala za digitalizaci starých tisků cenu UNESCO. Projekt je však závislý na penězích, které knihovna dostane od státu.

Ve spolupráci s Googlem dojde i k digitalizaci svazků ze Slovanské knihovny, v níž leží převážně literatura z 19. století.

Ředitel Národní knihovny upozornil, že v případě spolupráce s Googlem se jedná o jediný PPP (Public Private Partnership) projekt v resortu kultury. Společnost si však sama vybrala, jaké knihy bude digitalizovat, přičemž volba padla na ty, na které se již nevztahuje autorský zákon.

Náklady na celou akci hradí z osmdesáti procent Google.

 

ČTK, 4. 9. 2014

Zdroj: www.ceskatelevize.cz