Čtenářství v Česku

Národní program na podporu čtenářství

Odborníci apelují na ministerstvo kultury, aby připravilo národní program na podporu čtenářství. V Česku existuje několik takto zaměřených iniciativ (jednou z nich je například i kampaň Rosteme s knihou), chybí jim ale koordinace, říká literární historik a teoretik Jiří Trávníček z Akademie věd.

Podrobnosti přinášejí webové portály culturenet.cz a portál Hospodářských novin ihned.cz

Jeho cílem je vytvořit státem podporovanou iniciativu na podporu čtenářství. Její součástí by mohl být i dotační program na ministerstvu kultury, řekl Trávníček.

Ministerstvo tvrdí, že národní program podpory čtenářství by mohl být vládě předložen příští rok na jaře.

K iniciátorům platformy patří třeba také ředitelka veletrhu Svět knihy Praha Dana Kalinová, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena Libuše Nivnická, učitel Josef Soukal z Asociace češtinářů či Vít Richter za Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Náměstkyně ministra kultury K. Kalistová přijala zástupce iniciativ usilujících o podporu čtenářství.

Kulatý stůl se soustředil na hledání podoby reprezentativní platformy, která by aktivity na tomto poli koordinovala, aniž by omezila jejich pestrost a jedinečnost každé z nich.

Za zástupce pro-čtenářských iniciativ pronesl úvodní slovo prof. Jiří Trávníček, který je respektovanou autoritou v oblasti výzkumů čtenářství nejen na národní, ale i evropské úrovni. Konstatoval dobrou míru spolupráce s MK ČR, současně však poukázal na atomizovanost těchto podpůrných aktivit, pro které nyní odborná veřejnost hledá systémovou platformu.

Z následné diskuse poté vyplynuly dvě linie, po nichž se bude ze strany ministerstva kultury jakožto ústředního orgánu státní správy tato podpora ubírat. Koncepční platformou by měl být meziresortní Národní program podpory čtenářství, které MK ČR plánuje koordinovat a předložit společně s MŠMT ČR. Správně by pak jeho implementaci a realizaci mělo jako jednu ze svých aktivit zajišťovat připravované Literární centrum.