Co se děje v knihovnách

Noc s Andersenem 2016

Noc s Andersenem - to je již tradiční pohádkové dobrodružství, které dětem chystají knihovníci, učitelé a další nadšenci po celé České republice i v zahraničí. Již po šestnácté pozve Noc s Andersenem děti do knihoven, škol i na další místa ke společnému pohádkovému nocování a čtení.

Pohádková noc proběhne v pátek 1. dubna 2016 ve více než 1522 řádně registrovaných čtecích místech Evropy i zámoří. Ve veřejných i školních knihovnách, školních třídách, klubovnách, ústavech, všude na dálku spojí děti čtecí pohádkové dobrodružství malé čtenáře několika zemí.

Hlavním tematem pohádkové noci bude 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla.