Co se děje v knihovnách

Noc s Andersenem 2020

Noc s Andersenem po dvacáté!

27. března 2020.

"Zdá se neskutečné, že Noc s Andersenem je dvacetiletá! Ale co se divím, sama přes dvacet let jezdím na besedy se čtenáři. Noční čtení v knihovnách a školách během noci, která už názvem vybízí k setkání s velkým pohádkářem, patří k těm, na která se nezapomíná. Vědomí, že ve stejnou chvíli společně čtou a vyprávějí si o knihách tisíce lidí po celé republice, a dokonce i na mnoha místech v zahraničí, přináší nádherný pocit sounáležitosti s obrovskou rodinou čtenářů. Číst pro mě znamená prožívat stovky, tisíce životů. Každou přečtenou knihou jsme o zkušenost, pocit či zážitek bohatší. A během Noci s Andersenem jsme si pomocí příběhů ještě všichni o trochu blíž.

Myslím, že když v roce 2000 nocovali čtenáři v knihovně v Uherském Hradišti poprvé, nikdo netušil, jak fenomenální událost se z akce stane. Strhla se opravdová lavina, která dnes zasahuje i do dalších zemí. To, co se jednotlivým českým spisovatelům daří jen pomalu a s obtížemi, totiž aby představili české čtenářství světu, to se dvěma knihovnicím povedlo s naprostou grácií. V roce 2013 Hanka Hanáčková a Mirka Čápová obdržely v Dánsku Cenu za propagaci a šíření znalostí o Hansi Christianu Andersenovi. Já to vnímám i jako propagaci české kultury, českých knih, jejich autorů, ilustrátorů, učitelů, ale hlavně knihovnic a knihovníků, kteří s obrovským nasazením, mnohdy ve volném čase a někdy i navzdory názorům, že knihovník má půjčovat knihy a nic víc, přinášejí knihy čtenářům blíž. Tak blízko, že nelze neotevřít, nezalistovat a nezačíst se.

Přeji Noci s Andersenem, aby hvězd na obloze přibývalo při pohledu ze severní i jižní polokoule. Ať už se čtenářský vesmír jakkoliv promění, ať si každý najde planetu, na které nechá žít svého Malého prince.“

Ivona Březinová