Čtenářství v Česku

Nová aplikace rozvíjející čtení

Špatná úroveň čtení je čím dál palčivějším problémem, zvláště u dětí. Vznikla nová aplikace Včelka (www.vcelka.cz), která odbornou a zároveň zábavnou formou umožňuje dětem systematicky procvičovat čtení na denní bázi.

Po úvodní diagnostice aplikace automaticky navrhne sadu vhodných cvičení ušitých přímo na míru danému dítěti, které i dále v průběhu přizpůsobuje aktuálním schopnostem dítěte. Více info např. v tomto videu.

Celý projekt funguje jako tzv. společensky prospěšné podnikání (tzn. že zisk není rozdělován mezi majitele ale je reinvestován zpět na další zvýšení pozitivního společenského dopadu). Aplikace je již téměř celá dokončena a je právě testována v pedagogicko-psychologických poradnách po celé ČR.

S Včelkou se podařilo zabodovat i na mezinárodní úrovni v soutěži TechCrunch Distupt Battlefield pod jménem Levebee.

Na další rozvoj se shání finance. Byla spštěna crowdfundingová kampaň na portálu Odstartováno.