Literární a čtenářské soutěže

O Červené Karkulce – výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ: Pohádkové čarování s Kuliferdou

Máte rádi pohádku o červené karkulce? Upravte ji dle své fantazie a pohádku výtvarně ztvárněte.

Přečtěte / vyprávějte si společně pohádku o Červené Karkulce. Nechte dítě pohádku převyprávět s úpravami dle fantazie. Tuto upravenou pohádku pak dítě výtvarně ztvární (obrázek, nebo prostorový objekt).

Více informací Vám dá Kuliferda.

Cílem soutěže je rozvíjet u dětí předškolního a mladšího školního věku fantazii, individualitu, jemnou motoriku, spolupráci ve skupině, vztah ke kulturnímu dědictví a podporovat rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností (řešení slovních úloh).

Důležitá je především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na dětské výtvory zpracované libovolnou výtvarnou technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.