Čtenářství v Česku

Ocenění Artis Bohemiae Amicis pro Daisy Mrázkovou

Laureátkou významného ocenění za dlouhodobé a významné činnosti, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí se v roce 2015 stala Daisy Mrázková, jedna z předních osobností české malby a grafiky a stálice české literatury pro děti.

Daisy Mrázková studovala v letech 1943 – 44 na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela a její umělecká realizace se od počátku odehrávala na poli výtvarného umění. Od portrétů z období padesátých let se těžiště její tvorby postupně posouvalo více k abstrakci, téma figury a krajiny však neopouští ani v šedesátých letech. Významná je pro ni rovněž práce s barevnými tóny.

Roku 1965 vydala v nakladatelství Albatros svou prvotinu „Neplač, mochomůrko“, kterou vstupuje na pole dětské literatury. Zde si velmi rychle získala nejen pozornost kritiky a odborné veřejnosti, ale především zájem a lásku dětských čtenářů. Knihy si také sama ilustruje. Do fondu české literatury pro děti a mládež se nakonec zapsala jedenácti tituly, nepočítáme-li výbory a sborníky pohádek.

Za svou literární i výtvarnou činnost byla Daisy Mrázková několikrát oceněna, kromě jiného Cenou nakladatelství SNDK nebo Cenou kritiky nakladatelství Albatros. Její díla byla přeložena do slovenštiny, slovinštiny, litevštiny, angličtiny, němčiny a japonštiny. Jsou prezentována na výstavách po celé České republice, ilustrace byly vystavovány na brněnském a bratislavském Bienále a na knižních výstavách v Bologni.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR,

Zdroj : Culturenet, 22. 10. 2015

Foto: Nakladatelství Baobab