Čtenářství v Česku

Perpetuum – časopis pro rodiče a pedagogy

Perpetuum28. května 2014

Vyšlo druhé číslo časopisu Perpetuum. Časopis určený rodičům a pedagogům se opět snaží přitáhnout pozornost k tématům, která se vzděláváním úzce souvisí a přitom jim běžně nevěnujeme tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. Najdete v něm texty o nových trendech, které pravděpodobně vzdělávání významně promění, o vzdělávání, které školy záměrně obchází, o volném čase a jeho vzrůstajícím významu v lidském životě.

Vstupte do střetu kultur na poli vzdělávání, posviťte si na neuromýty nebo se ponořte do návodu, jak číst a rozumět vizuálním sdělením, která nás obklopují. Kromě článků v časopise najdete také tipy na konkrétní aktivity.

Elektronická verze je k dispozici zde.