Čtenářství v Česku

PISA 2015

V minulém týdnu byly zveřejněny výsledky testování PISA 2015.

PISA se zaměřuje zejména na přírodovědnou, matematickou a čtenářskou gramotnost. Česká republika se v agregovaném součtu výsledků ve všech testovaných oblastech ocitá v průměru zemí OECD, které se do šetření zapojily. Jako průměrné se jeví výsledky patnáctiletých žáků v oblasti matematické a přírodovědné gramotnosti. Jako mírně podprůměrné jsou hodnoceny výsledky českých žáků ve čtenářské gramotnosti.

bEDUin dále informuje, že PISA 2015 potvrzuje selektivitu našeho vzdělávacího systému.

Mezi zajímavé dílčí výsledky patří to, že v matematické gramotnosti jsou dívky a chlapci v ČR na podobné úrovni, ve čtenářské gramotnosti se v čase snižuje rozdíl mezi v průměru lepšími dívkami a horšími chlapci.

V přírodovědné gramotnosti se zvyšuje počet žáků, kteří nesplňují ani základní znalostní a dovednostní úroveň nastavenou v rámci PISA.

To, do jaké žák chodí školy, má v ČR nadprůměrný vliv. České školství se tak oproti průměru OECD chová více selektivně, čehož si všímá i zpráva ČŠI citovaná v médiích (Týden, ČTK). Nejmenší rozdíly v tomto parametru vykazují skandinávské země (Island, Norsko, Finsko). Tyto země zároveň patří k nadprůměru či k systémům s vynikajícími výsledky. Mezi zeměmi na vrcholu žebříčků se nejčastěji objevují: Singapur, Jižní Korea, Japonsko, Finsko, Estonsko.

V souvislosti s výsledky českých žáků je nutné upozornit na fakt podprůměrného financování školství (Education at a Glance, str. 198), které v mezinárodním srovnání stále trvá. Z tohoto úhlu pohledu – z hlediska vynaložených nákladů – podává český vzdělávací systém dobrý výkon. Polemický komentář k testování PISA publikoval Jan Hučín u článku na serveru Česká škola. Upozorňuje na nepravděpodobné propady v úrovni finských žáků v některých oblastech za necelých 6 let.

Pochybnosti o důvěryhodnosti testování PISA a obavy z neúměrného vlivu, který mají výsledky na vzdělávací politiku v jednotlivých zemích, vyjádřil v otevřeném dopise řediteli sekce vzdělávání při OECD Andreasi Schleicherovi úctyhodný počet akademiků z různých oblastí věnujících se vzdělávání (The Guardian, Aj). Tomáš Feřtek v komentáři na Respekt.cz uvažuje, jaký vliv na výsledky testů ČR v PISA bude mít zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.