Čtenářství v Česku

Pohádky pro společné čtení – zážitkový kurz akreditovaný MŠMT

V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nyní mohou učitelé absolvovat čtyřhodinový workshop, ve kterém se seznámí s projektem na podporu dětského čtenářství Pohádky pro společné čtení, s jeho metodikou a vlastními materiály - pohádkovými sešity a pracovními listy, které jsou určeny také dětem se specifickými poruchami učení a těm, kterým čtení z různých důvodů nejde.

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

Co to jsou Pohádky pro společné čtení
a) Podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie)
b) Atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi
c) Prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení
d) Léčivá síla pohádek (pohádkoterapie)

Méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení
Praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi

Metodika vypracovaná podle současných poznatků psychologie a pedagogiky ve spolupráci s odbornou lektorkou, dětskou psycholožkou, předsedkyní DYS-centra Praha dr. Lenkou Krejčovou

Vzdělávací cíl:
Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, u kterých se objevují specifické poruchy učení (dyslexie). Účastníci si osvojí metody pro práci s dětmi především v oblasti literatury a čtenářství a získají nové náměty pro implementaci do výuky, a to nejen pro děti se SPU.

Cílové skupiny:
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé MŠ
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
asistenti pedagoga
speciální pedagogové
pedagogové volného času

Přihlášky a další informace získáte zde nebo na e-mailu [email protected]