Stalo se

Ponrepo dětem: Jarní pohádky

Neděle 3. března / 15:00 / kino Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1) / pásmo krátkých filmů / animační dílna / 3+

Na první březnovou projekci připravilo kino Ponrepo trojici českých animovaných filmů (nejen) na motivy klasických pohádek. Užijí si je malí diváci i jejich rodiče, kteří určitě alespoň některé z pohádek budou znát zpaměti. Po projekci bude následovat animační dílna se sdružením Ultrafun, při kterém si diváci budou moci vyrobit a oživit vlastní pohádkovou bytost.

Zasadil dědek řepu (Jiří Trnka, Československo, 1945, 10 min, HD)

Modrý kocourek (Vladimír Lehký, Československo, 1959, 13 min, HD)

Pasáček vepřů (Hermína Týrlová, Československo, 1958, 13 min, HD)